Laatste nieuws:

Dit is een nieuw bericht

Hoofdtrainer RKSV Minor seizoen 2018-2019

Beste leden en supporters van RKSV Minor,

Wij zijn verheugd jullie te kunnen mededelen dat, mede op basis van het advies van de Technische Commissie, het Algemeen Bestuur van RKSV Minor en onze hoofdtrainer Guido Leunissen samen tot de conclusie zijn gekomen dat de samenwerking van dien aard is dat beiden de arbeidsovereenkomst willen verlengen. Guido zal ook komend seizoen als hoofdtrainer zijn werkzaamheden voortzetten bij RKSV Minor.

Wij wensen jullie fijne Kerstdagen toe en hopen jullie te ontmoeten tijdens de Nieuwjaarsborrel op vrijdagavond 5 januari a.s..

Groet,

Mede namens Guido en het Algemeen Bestuur van RKSV Minor,

Léon Pansters, voorzitter

Leave a Reply