Ereleden Minor

Erelid Minor

Hub Ritzen (Oud erevoorzitter ) †
Hein Paffen (Oud voorzitter ) †
Jan Custers (Oud penningmeester) †
Lei Pansters (Oud secretaris) †
Hub Hamers †
Hub van de Heuvel †
Harrie Voragen †
Jan Haagmans †
Jac Cremers
Jan Houben
John Spaetgens
Jos Hermans
Léon Pansters
John Habets

Jan Pinckaerts

Lid van Verdienste

Jan Haagmans †
Jos Hermans
Lei Houben
John Habets
Jos Souren
Martijn Cobben

Vriend van R.K.S.V Minor

Jack Stoffels †
Bert Heuts †
Fons Heuts
Frank Hovestadt
Jan Pinckaerts
Ger Vleugels
Jos Souren
Patrick Kusters
Jo Moonen
Jan Lubbers
Hans Lempers