Gedragsregels

Gedragsregels RKSV Minor

Uitgangspunten van het voetbal

– voetbal is een teamsport die je met elkaar en met de tegenstander beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander ook geen voetbal;

– we gedragen ons sportief, ook als anderen minder sportief zijn;

– we hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een, in onze ogen, vreemde beslissing neemt;

– het spel is er voor iedereen, dus niet alleen voor uitblinkers. En leer om ook je verlies te dragen, hoort bij het spelletje;

– belangrijk is het sportplezier met elkaar bij het voetballen. Leer je grenzen te ontdekken en te verleggen.

Op en rond het sportcomplex

– houd het sportcomplex schoon. Maken we rommel, dan ruimen we het ook zelf op;

– er mogen geen glazen mee naar buiten genomen worden, behalve op het terras;

– blijf achter de afrastering tijdens een wedstrijd. Als je wilt oversteken doe je dat om het veld heen en niet door over het veld te lopen;

– ga niet met je voetbalschoenen de kantine in en ook niet via het trappenhuis richting kleedlokaal. Gebruik daarvoor de ingang bij de tribune (Minor);

– plaats je fiets bij de fietsenstalling achter de kantine en niet aan zijkant naast de tribune.

Gedragspunten voor de speler

– zorg dragen voor je spelerspas (met behulp van leider/secretaris);

– volg zoveel mogelijk de trainingen en wedstrijden en wees op tijd aanwezig. Afmelden via de leider(s)of trainer;

– scheenbeschermers zijn verplicht tijdens wedstrijden. Draag ze ook zoveel mogelijk tijdens trainingen;

– kleed je tijdens herfst/winter op een gepaste wijze, dus geen korte broek tijdens wintertrainingen maar een trainingspak;

– tijdens trainingen en wedstrijden worden er geen kettinkjes, oorbellen, ringen, piercings e.d. gedragen. Dit i.v.m. de veiligheid voor jezelf en de tegenstander;

– sportief en correct gedrag tijdens de trainingen en wedstrijden jegens trainers, leiders, tegenstanders, scheids- en grensrechters en toeschouwers;

– na training en wedstrijd in verband met de hygiene verplicht douchen;

– wees zuinig op het trainingsmateriaal. De training doen we samen, dus samen spullen mee naar buiten nemen, maar ook samen opruimen;

– betaal op tijd je contributie;

– gooi afval in de afvalemmers en hou het gehele sportcomplex netjes en schoon;

– gebruik je zelfbeheersing in het veld, laat je niet uitlokken door een tegenstander. Wees sportief;

– scheidsrechters en grensrechters zijn de baas tijdens de wedstrijd. Ga niet met hun in discussie;

– volg de spelaanwijzingen van de coach op. Hij bepaalt de opstelling en tactiek;

– na afloop van de wedstrijd geef je de tegenstander een hand;

– afmelden doe je bij de leider(s), niet via vriendjes;

– verzamelen voor trainingen en wedstrijden doen we op de door de leider(s) afgesproken tijd en plaats.

Gedragspunten voor de ouders

– kom zoveel als mogelijk uw zoon of dochter aanmoedigen en toon hierbij sportief gedrag. Neem aanmoedigen ook letterlijk en laat het coachen over aan de trainer/leider, anders weet de speler niet meer waar hij/zij aan toe is;

– zorg ervoor dat uw kind tijdig aanwezig is, help evt. met het controleren van de voetbaltas;

– geef naar u kind aan dat hij/zij zich doucht na afloop van training of wedstrijd. Voor de meisjes is dit in scheidsrechtersruimte die afsluitbaar is;

– afval in de afvalemmers, hou het complex schoon. En betracht de regels omtrent het glaswerk;

– zijn er problemen, bespreek deze dan met de trainer/leider. Als de problemen niet opgelost kunnen worden, dan kan alsnog de jeugdcoördinator ingeschakeld worden;

– vanaf de D-jeugd is de spelerspas verplicht. Zorg tijdig voor een pasfoto voor de secretaris indien er om gevraagd word;

– ondersteuning van ouders bij trainingen/wedstrijden kan altijd gewenst zijn, denk aan bijvoorbeeld een keer vlaggen;

– bij uitwedstrijden hopen we op voldoende belangstelling zodat vervoer geen probleem zal zijn. Vertrouw hierbij niet alleen op leider en trainer want met 2 auto’s krijgen we geen 17 personen vervoerd!

Streefpunten voor de trainer(s), leider

– de speler een fatsoenlijke opleiding bieden in combinatie met plezier in het spelletje;

– voortborduren en verder doorontwikkelen van de reeds opgedane technische vaardigheden (passen, stoppen, trappen, dribbelen, drijven, afwerken);

– uitbouwen van positiespelletjes en het grote-partij-spel;

– de spelers laten wennen in een omgeving zonder specifieke taakvervulling. In deze leeftijdsfase dienen spelers op meerdere plaatsen in het veld opgesteld te kunnen worden;

– starten met het aanleren van tactische vaardigheden die horen bij het spelen met een elftal i.p.v. zevental;

– indien de mogelijkheden zich aandienen de focus richten op prestatief voetbal. Het altijd willen winnen van wedstrijden zal er dan ingeslepen worden.