• Bestuur en commissies

 • Technische commissie
  Pierre Winkelmolen 
  06-28278954 
  pwinkelmolen@live.nl
  Jan Goffin
  Ralph Pinckaers
  Peter van de Nieuwenhof

 • Activiteitencommissie 
  Pol Hermans
  Bas Korsten
  Paul Maas
  Marcel Kerkhof
  Mitchel Kolker
  Kaylee Clement
  Ronald Gaasbeek
  Stef Eijssen

 • Accommodatie commissie
  Jan houben
  John Spaetgens
  Ton van Eert
  Jan Lubbers
  Jan Cremers
  Jos Hermans
  John van de Mortel
  Andre van den Bosch
  Jo Moonen

 • Supportersvereniging
  Jo Moonen
  06-54618086 / 045-5650640
  jomoonen@freeler.nl
  Eric Gerards
  Harrie Schoffelen
  Andre van de Bosch
  Ton van Eert

 • Consul
  Jan Pinckaers
  045-5241760
  jmapinckaers@kpnmail.nl

 • Kantinebeheer
  Irene de Lorijn
  Sportpark Kollenberg
  Kollenberg 2
  6361KA Nuth 
  045-5241530