• Ereleden R.K.S.V. Minor

 • Erelid Minor

  Hub Ritzen † (Oud erevoorzitter) 
  Hein Paffen † (Oud voorzitter)
  Jan Custers † (Oud penningmeester) 
  Lei Pansters † (Oud secretaris) 
  Hub Hamers †
  Hub van de Heuvel †
  Harrie Voragen †
  Jan Haagmans †
  Léon Pansters (Erevoorzitter)
  Jac Cremers
  Jan Houben
  John Spaetgens
  Jos Hermans
  John Habets
  Jan Pinckaerts

 • Lid van Verdienste

  Jan Haagmans †
  Jos Hermans
  Lei Houben
  John Habets
  Jos Souren
  Martijn Cobben

 • Vriend van Minor


  Jack Stoffels †
  Bert Heuts †
  Fons Heuts
  Frank Hovestadt
  Jan Pinckaerts
  Ger Vleugels
  Jos Souren
  Patrick Kusters
  Jo Moonen
  Jan Lubbers
  Hans Lempers